Roeicursussen

Elk voor- en najaar organiseert De Hoop roeicursussen voor mensen die lid willen worden, maar nog niet kunnen roeien. De lessen vinden twee keer per week plaats, ofwel op dinsdag- en donderdag-, ofwel op maandag- en woensdagavond. De S1 cursus duurt acht weken en kost € 100,-.

De tijden zijn afhankelijk van het jaargetijde (er kan alleen geroeid worden bij daglicht). Er wordt geroeid in gestuurde wherries en ook in C1x boten. Na afloop van de cursus kan men examen doen voor de kwalificatie S1.

Beginnende roeiers met een S1 kwalificatie kunnen lid worden van de Troupe. Via de sportsplanner op het internet maken de leden van de Troupe afspraken met elkaar. Je wordt uitgenodigd zoveel mogelijk zelf initiatief te nemen, met elkaar het roeien verder te ontdekken en wellicht ook ploegen te vormen.

Leden kunnen zich per e-mail (klik op de link) voor de S1 cursus aanmelden. Leden met een S1 kwalificatie kunnen een inlogcode voor de sportsplanner krijgen via Troupe. (klik op de link)

Voor meer gevorderde roeiers wordt er bij voldoende belangstelling ook een aanvullende cursus gegeven waarna men aan het examen S2 kan deelnemen.