Zeilen

Zeilen

Sinds 2005 heeft een klein aantal leden van de vereniging de moed opgevat om de zeilactiviteiten van de op één na oudste zeilvereniging van Nederland weer nieuw leven in te blazen. In de periode tot 2005 werd er wel veel gezeild door Hoopleden, maar gebeurde dit nog zelden in verenigingsverband. In de afgelopen jaren dat het zeilen weer meer in de belangstelling van de leden van ‘De Hoop’ is komen te staan zijn er nieuwe initiatieven ontwikkeld. Dit wordt vaak samen met zustervereenigingen gedaan. De activiteiten zijn onder te verdelen in:

  • Activiteiten op “groot water”. Hieronder vallen de tochten naar de Wadden, maar ook deelname aan tochten van onze bevriende verenigingen (bijv. De Maas en Muiden) en wedstrijden op open water (IJsselmeer, Wadden, Noordzee, Oostzee);
  • Activiteiten op binnenwater. Hieronder valt deelname aan wedstrijden en tochten in de scheehouten zeilwherries, maar ook de jaarlijkse plaszeildag voor de incidentele zeiler en naar we hopen binnenkort ook eigen wedstrijden en zeilactiviteiten voor de jeugd;
  • Activiteiten aan wal. Dit betreft deelname door leden aan de TKN cursus van zustervereniging KR&ZV “De Maas”, een eigen RYA gecertificeerde marifooncursus, een schiemansworkshop, maar ook lezingen en presentaties op zeilgebied.
  • Daarnaast zijn er Hoopleden die met hun eigen zeiljacht deel nemen aan zeilraces, op verschillende niveaus. De bemanning tijdens deze zeilraces bestaat veelal uit Hoopleden.

Waar wilen we naar toe?
Commissaris Zeilen in het bestuur is Flip Steller. Voor vragen en informatie is hij te bereiken op . Hoewel de vereniging primair een roeivereniging is en niet beschikt over een eigen jachthaven, blijkt er veel animo te zijn voor het zeilen. Niet vreemd natuurlijk, aangezien roeimensen echte watermensen zijn. In de verdere uitbouw van activiteiten zullen we het zeilen voor de jeugd (maar ook de volwassenen) aantrekkelijk maken door de mogelijkheid van zeilcursussen te bieden. De richting waarin dit zich ontwikkelt hangt af van de wensen van de leden.

133-1 medium

Hoopdelegatie over de finish van de 24-uurs zeilrace.