Inning contributies 2024

Geplaatst op 21-01-2024  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Paul van Dijk, penningmeester
De verzending van de contributienota’s is gepland op 25 januari a.s. Leden die de betalingen laten plaatsvinden via automatische incasso dienen er rekening mee te houden dat de contributie en overige verschuldigde bedragen van uw rekening worden afgeschreven op 28 of 29 januari a.s. De precieze datum staat onderaan op uw factuur. Fijn als uw rekening voldoende saldo heeft, zodat de contributie ook daadwerkelijk kan worden geïnd. Leden die na ontvangst van de factuur zelf hun contributie voldoen, wordt verzocht dit z.s.m. te doen na ontvangst van de factuur.
 
Peildatum contributie
De gehanteerde peildatum voor de leeftijdscategorie waarin een lid valt, is 31-12-2024. Dit betekent dat een lid dat gedurende het kalenderjaar 27 jaar wordt (1-1 t/m 31-12), aangemerkt wordt als een seniorlid. Het eventueel bijbehorende entreegeld is eveneens dat van een seniorlid. Voor jeugdleden die in het lopende kalenderjaar 14 jaar worden, geldt dat zij zullen vallen in de categorie juniorlid.
De peildatum voor de contributie van de KNRB is eveneens 31-12-2024. Ieder lid van 18 jaar en ouder dat in 2024 lid wordt van De Hoop en dus ook van de KNRB, betaalt het KNRB-lidmaatschap voor senioren.
Mocht u desondanks vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van uw contributienota, dan kunt u uw mail sturen naar retseemgninnep.[antispam].@karzvdehoop.nl.