VCP De Hoop

Bij K.A.R. & Z.V. De Hoop zijn Carola Meijer en Piet Bon de vertrouwenscontactpersonen.
Aarzel niet om met Carola of Piet contact op te nemen! 
Carola Meijer: pcvalorac.[antispam].@karzvdehoop.nl
Piet Bon: pcvteip.[antispam].@karzvdehoop.nl 

Vertrouwenscontactpersoon

Een Vertrouwens Contact Persoon, kortweg VCP, is een officiële functie, gecreëerd in samenwerking met NOC*NSF. Idealiter sporten we in een sociaal veilige omgeving en leven we geldende gedragsregels na. De voorzitter (het bestuur) is verantwoordelijk voor de cultuur, sfeer en veiligheid binnen de vereniging. Daar waar leden te maken krijgen met (door hen zelf ervaren) ongewenst gedrag, is de VCP een aanspreekpunt.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie (SI), grensoverschrijdend gedrag, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging en racistische uitlatingen. Daarnaast kunnen doping en eetstoornissen ook ter sprake komen. Vaak is er sprake van machtsongelijkheid en afhankelijkheid. Sporters en begeleiders zijn gewend grenzen te verleggen en zullen een onwenselijke situatie daardoor misschien eerder accepteren in plaats van te signaleren. Daarbij kan er in meer of mindere mate sprake zijn van lichamelijk contact of intimiteit. Een veilige (sub)cultuur binnen de vereniging is dan ook belangrijk.

De VCP is het eerste aanspreekpunt. Aarzel niet om bij twijfel contact met de VCP op te nemen. De VCP doet de eerste opvang. Dit gebeurt volgens een protocol, waarbij ook de voorzitter - met optimaal behoud van privacy - betrokken wordt. De VCP kan bij een melding doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon van bijvoorbeeld het NOC*NSF of eventueel - afhankelijk van de zwaarte van de klacht - naar de tuchtcommissie van de KNRB, een advocaat, de politie of andere hulpverleners. De VCP bespreekt het protocol samen met de betrokkene. Hierbij hoort ook het invullen van een registratie- en rapportageformulier. De VCP is een procesbegeleider, geen probleemhouder.

De VCP:

  • is neutraal, onafhankelijk en geen bestuurslid;
  • heeft een verklaring omtrent goed gedrag (VOG);
  • is inhoudelijk niet betrokken bij de procedures;
  • is laagdrempelig en sociaal vaardig;
  • heeft een training gevolgd en houdt zijn/haar vaardigheden en kennis bij.

Via onderstaande links is verdere informatie te vinden. Ook de KNRB heeft een vertrouwenscontactpersoon.

carola-meijer-2-kopie

Carola Meijer

Carola Meijer (1961) roeit ruim 30 jaar bij De Hoop, vooral in een skiff. Sinds 2000 werkt ze als psychotherapeute binnen een GGZ instelling en in haar eigen praktijk.

 

vcp-piet-bon

Piet Bon

Piet Bon (1946) is ruim 40 jaar aan de vereniging verbonden. Hij is gepensioneerd huisarts. Bij De Hoop maakt hij deel uit van de Graham acht.