Terugblik AV d.d 17/4

Geplaatst op 23-04-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Oline van Wijnen, secretaris, Alex Vermeulen, voorzitter
De AV van 17 april jl. werd bezocht door 58 leden. Het bestuur legde d.m.v. het Jaarverslag en de Jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid en werd daarvoor na verslag van de Rekeningcommissie gedechargeerd. Omdat het Jaarverslag een mooi beeld geeft van de activiteiten van leden en bestuur van De Hoop in 2022 verzocht de AV om het Jaarverslag actief te verspreiden onder de leden middels de ePunt, een goed voorstel om direct gehoor aan te geven! Bestuursleden gaven vervolgens kort de stand van zaken van uitvoering van de beleidsvoornemens voor 2023.
Omdat de vergadering voortvarend verliep, bleef er genoeg tijd over voor een gezellige en drukke nazit.
Het concept-verslag van de AV vindt u hier.