Uit de bestuursvergadering 10/1

Geplaatst op 15-01-2023  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Oline van Wijnen, secretaris, Alex Vermeulen, voorzitter

De eerste bestuursvergadering in 2023 en de eerste vergadering voor Wietske Helle als nieuwe Commissaris Jeugd. We keken terug op een bijzonder geslaagde opening van het lustrumjaar met de Nieuwjaarssprong en de Nieuwjaarsreceptie. Met springers van De Hoop, maar ook van buitenaf, hebben we meteen al invulling gegeven aan het thema op de verbinding van De Hoop met haar omgeving, op de blik naar buiten. Veel dank aan degenen die deze evenementen tot een succes maakten. De Lustrumcommissie meldde dat er voortvarend wordt gewerkt aan de andere activiteiten, waaronder ook de oprichting van een De Hoop business-club en een model voor sponsoring van de lustrumactiviteiten.
Naast een groot aantal kleinere "afstempunten" verkenden we hoe het vlootonderhoud er op langere termijn uit zou kunnen zien. Commissaris Materieel Sven Rusticus gaat inventariseren bij andere Amsterdamse verenigingen hoe die hierover denken en of verdergaande samenwerking op langere termijn mogelijk en wenselijk is. 
We bespraken in verkennende zin het onderwerp 'sociale veiligheid' op De Hoop, en dan met name het aspect van zich thuis voelen en onze omgangsnormen. Respect voor, rekening houden met, ruimte geven aan "de ander" en vriendschappelijkheid in taalgebruik zijn daarbij sleutelwaarden. We onderstreepten dat het vooral gaat om het gesprek tussen leden onderling, tussen leden en bestuur, meer dan om het opstellen van lijstjes met regels, besluiten en actiepunten hiervoor. Op 16 januari vindt eenzelfde soort gesprek plaats in het voorzittersoverleg van de ARB. Tevens ook in het periodiek overleg met de Vertrouwenscontactpersonen. 
We overwegen om De Hoop, net zoals RIC en Willem III, aan te sluiten bij de Stadspas om jeugd uit alle geledingen in staat te stellen de roeisport bij ons te beoefenen.
Tot slot kwam Commissaris Gebouw Pim van Oppenraaij met een lange lijst actiepunten variërend van een extra hoedenplank in de garderobe, herstel van tegels in de herenkleedkamer, de brandmelder in de dameskleedkamer, nieuw leer voor de barkrukken tot de akoestiek in de grote sociëteit. Zichtbaar is het nieuwe zwemtrappetje op de kop van het west-vlot, een nieuwe AED, en op de buitendeur stickers met het lustrumlogo.