Uit de bestuursvergadering 11/7/23

Geplaatst op 16-07-2023  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Alex Vermeulen, voorzitter
Stand van zaken opvolging Lorenzo van Velzen. 
We onderkennen drie soorten van taken waarvoor we professionele ondersteuning willen inzetten: (i) coaching van de (wedstrijd-)jeugd, (ii) coördinatie van de jeugdinstructie en het jeugdroeien en (iii) (coördinatie van de) coaching van senioren. Die taken zullen niet bij één persoon neergelegd kunnen worden. Combinaties zijn wel mogelijk afhankelijk van de persoon die zich aandient. Er zijn goede kandidaten in beeld, maar we hebben besloten om toch vacatures te publiceren om snel te kunnen schakelen als gesprekken niet tot een goede match leiden.
 
Eerste bespreking Jeugdplan 2023-2027
Wietske Helle (commissaris Jeugd) presenteerde een eerste concept van een Jeugdplan voor de komende vijf jaar. Dit als opvolging van het Jeugdplan 2019-2023. Onze ambitie is om het aantal jeugdleden weer te laten groeien naar minimaal 10% van het ledenbestand (110 jeugdleden; ter vergelijk: in 2019 had De Hoop 113 jeugdleden) en als het kan richting de ambitie van de KNRB van 15%. Groei vooral bij de meisjes, inzet op binden van de ‘midden’-groep (instructie en competitie). We willen verder bouwen aan ‘vrienden-groepsgevoel’ met De Hoop als veilig thuis. Dat wordt door jeugd én ouders maar inmiddels ook ruimer binnen de roeiwereld gekend. Inzet is om de instructie zowel kwantitatief als kwalitatief een verdere impuls te geven. Daaraan zullen de commissaris Jeugd en de commissaris Roeien verdere uitwerking geven. Onderzocht wordt hoe de instructietijden voor de jeugd flexibeler kunnen worden gemaakt. We zien mogelijkheden om dit zowel in het voordeel van senioren (geen bloktijden) als voor jeugd (niet alleen op de uren met veel pleziervaart op de Amstel) in te vullen.
In september volgt een nader uitgewerkt plan.
 
Financiën na zes maanden
De penningmeester gaf een overzicht van de uitvoering van de begroting 2023 na zeven maanden. We liggen goed op koers; er is geen aanleiding om aan de rem te trekken maar ook niet om extra uitgaven te doen. De lustrumactiviteiten zijn binnen de begroting en de reservering gebleven. Het onderhoud van het gebouw leidde tot extra uitgaven. Met name het herstel van de betegeling van de douche- en kleedruimten was een onaangename verrassing. De voorziene aankopen van boten en riemen worden uitgevoerd. Vooralsnog is er geen begrotingsruimte voor extra aankopen.
 
Lustrumactiviteiten, huldiging en afscheid
Zaterdag 2 september as (Save the date) roeien vijf leden volgens de traditie een Lustrum-tocht waarbij het aantal kilometers bepaald wordt door de leeftijd van De Hoop. De 175 km lange tocht  start in de vroege ochtend in Zutphen met een verwachte feestelijke aankomst vroeg in de avond bij De Hoop. Zij zullen daarbij worden geëscorteerd door zeil-, roei- en coastalboten. Daar vindt dan ook de huldiging plaats van onze kampioenen bij de jeugd en van de in het oog springende prestaties van onze senioren acht en vier op o.a. Henley. We nemen dan ook afscheid van jeugd coördinator Lorenzo van Velzen. Nadere informatie volgt.
 
Coastal roeien
De organisatie van de North Sea Coastal Cup op 26 augustus in Bergen aan Zee vordert gestaag maar de Coastal Commissie kan nog ondersteuning gebruiken. Overwogen wordt om een trailer voor coastal boten aan te schaffen. Offertes daarvoor zijn aangevraagd. Een eigen trailer is uiteindelijk goedkoper dan telkens vervoer inhuren. De commissarissen Materieel en Coastal overleggen nog over aanpassing van het ontwerp van de trailer ook voor ‘gewone’ boten.
 
Sponsoring en clubkleding
De wijze waarop onze Henley-mannen zich daar presenteerden geeft aanleiding om nog eens meer in het algemeen goed te kijken naar sponsoractiviteiten en naar de clubkleding. Wij zien niet gebeuren dat De Hoop zich zal binden aan een verenigingssponsor. Wel willen we nadenken over projectmatige sponsoring. Daarbij gebruikmakend van de ervaringen daarmee in de afgelopen jaren. Helaas ontbrak de tijd voor verdere discussie hierover.