Uit de Bestuursvergadering 13/6

Geplaatst op 18-06-2023  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Oline van Wijnen, secretaris, Alex Vermeulen, voorzitter
Terugblik Lustrum
We keken met zeer veel plezier terug op de Lustrumviering in de afgelopen twee weken. Veel Hoopleden en Lots zorgden voor hele mooie festiviteiten voor heel veel andere Hoopleden, voor buurtgenoten en genodigden uit de roei- en zeilwereld. Het bestuur dankt namens de leden de Lustrumcommissie, Lots en al die anderen voor hun inzet. Op een later moment zullen we met de Lustrumcommissie het Lustrum evalueren om van het geleerde gebruik te kunnen maken bij volgende gelegenheden.
 
Opvolging Lorenzo van Velzen
We bespraken de opvolging van Lorenzo van Velzen die De Hoop per 1 september verlaat en bij de ASR Nereus gaat coachen. Er zijn vier rollen die we meenemen bij onze zoektocht: 1. Hoofdcoach voor de jeugd, 2. Hoofdcoach bij de senioren wedstrijdroeiers, 3. Coördinatie van de jeugdinstructie en 4. Coördinatie van veteranencoaching. Prioriteit ligt bij het roeitechnische en daarmee bij de rollen 1 en 2 maar ook andere combinaties zijn mogelijk afhankelijk van de gesprekken met mogelijke kandidaten. We filosofeerden in dit verband ook over gezamenlijke trainingen. De jeugd wedstrijdroei(st)ers gaven in een gesprek met het bestuur aan dat zij naast het roeitechnische ook de persoonlijke en teamontwikkeling heel belangrijk vinden. Er zal ook met de ouders worden gesproken. De coördinatie van de jeugdinstructie heeft in de afgelopen jaren tot goede resultaten geleid. Dat willen we niet weg laten zakken.
De komende tijd zullen we aan verdere gesprekken binnen de vereniging en met mogelijke kandidaten voeren om het profiel verder aan te scherpen en tot een keuze voor een kandidaat te komen. De commissarissen Jeugd en Wedstrijdroeien zijn zetten zich hiervoor samen met de voorzitter in.
 
Botentoewijzing, botenplan en onderhoud van de vloot  
Toewijzing
Om de klokken binnen het bestuur gelijk te houden namen we de botentoewijzing en het botenplan door. We houden het bestaande beleid zoveel mogelijk in stand. De clubkampioenschappen blijven het belangrijkste ijkpunt voor de toewijzing van achten en vieren. Voor de toewijzing van tweeën en skiffs zullen naast roeitechnische vaardigheden ook een plan van de betreffende ploeg en de wijze waarop een ploeg met boten omgaat (schoonhouden, in top conditie houden) worden meegewogen. Afgesproken is om in de maand september een “reset” voor alle toewijzingen te houden. Voor de wedstrijdjeugd en -senioren zal in oktober/november en in maart/april de toewijzing apart met de coaches worden besproken.
We constateerden overigens dat er weliswaar soms discussie is over de toewijzing maar dat het afgelopen jaar telkens tot goede oplossingen is gekomen. Wel zullen we proberen de besluitvorming te versnellen.
 
Botenplan
De commissaris Materieel gaf een toelichting op het botenplan voor 2023. De komende maanden komen de volgende nieuwe boten binnen:
 • Stampfli 1x - Satisfaction (70kg)                                         juni
 • Wintech 3x                                                                           juni
 • Empacher 4x (85kg)                                                            eind augustus
 • Empacher skiff licht 1x (70 kg)                                           eind augustus
 • Empacher skiff zwaar 1x (90 kg)                                         eind augustus
In overleg met de Materieelcommissie wordt gekeken naar de aanschaf van een acht of een vier. Voorts worden nieuwe scull en boordriemen en “schuiven riemen door” naar andere (instructie-)boten. Omdat een belangrijke beperking ligt in de beschikbare ruimte zullen ook een aantal boten afvloeien. Het gaat o.a. om de
 • Sperwer 6+ - oude boot, roeit slecht en wordt weinig gebruikt
 • Royaal 2x - oude boot en wordt niet gebruikt
 • Manueles wherry - lek en wordt niet gebruikt
 • Tom - oude skiff
 • Jerry - oude skiff
 • Jeugdskiff - oude skiff, wordt niet gebruikt
 
Onderhoud van de vloot
Omdat bootsman Kevin Bisseker de komende tijd vanwege een medische behandeling veel minder en ook een lange tijd helemaal niet beschikbaar is, vinden gesprekken plaats met een vervanger. Ook wordt nadere samenwerking met andere verenigingen verkend.