Uit de Bestuursvergadering 21/3

Geplaatst op 26-03-2023  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Alex Vermeulen – voorzitter, Oline van Wijnen – secretaris
Lustrumvoorbereidingen
Peter Go en Monique Middeldorp gaven een update van de voorbereidingen van de lustrumviering. De commissie is met Miriam Hafkemeijer weer op volle sterkte. De voorbereidingen liggen goed op stoom.
Onze collega Amsterdamse roeiverenigingen hebben zeer positief gereageerd op de uitnodiging deel te nemen aan de Vlootschouw als Hommage aan de Amstel op zaterdag 27 mei a.s. wij gaan natuurlijk met nagenoeg geheel onze vloot de Amstel op inclusief een Polyvalk en een antieke zeilwherry. Het belooft daarmee een prachtig spektakel te worden en een klinkend affiche voor onze sport! Houd dus die datum vrij! Dit mogen jullie niet missen!
De Novembervieren 2023 zullen onze lustrumwedstrijden worden. Met een sponsor wordt bekeken hoe deze wedstrijden nog een extra spannend slot kunnen krijgen.
 
Meerjarige botenbehoefte voor jeugd
Commissaris Jeugd, Wietske Helle, nam ons mee in een meerjarenoverzicht van behoefte aan boten voor de jeugd. Met een groeiende jeugdafdeling neemt ook de behoefte aan adequate boten toe. Inhoudelijke besluiten zijn nog niet genomen. Afgesproken is dat de komende weken nader overleg van de Commissarissen Jeugd, Materieel, Wedstrijd en Roeien noodzakelijk is. Aan hen zijn de volgende overwegingen meegegeven:
  • De groeiende behoefte voor de boten voor de jeugd is het gevolg van een succesvol beleid om de jeugdafdeling te versterken. Het aanstellen van een jeugd coördinator werpt zijn vruchten af;
  • De Hoop kent het beleid om alle leeftijdscategorieën zo goed mogelijk te faciliteren met boten en riemen
  • Geconstateerd is dat de meerjarenbehoefte parallel loopt met die voor dames en lichtere roeiers. Dubbel gebruik moet dan ook verder worden onderzocht;
  • Uitbreiding van de vloot kent natuurlijk ruimtelijke en financiële grenzen.
Het onderwerp keert terug wanneer de Commissaris Materieel met de commissie ook voor de andere categorieën een meerjarig perspectief heeft ontwikkeld.
 
Voorbereiding Algemene Vergadering
Financiële verantwoording 2022
De Penningmeester presenteerde de voorlopige cijfers over 2022. Het is mooi om te zien dat begroting en realisatie op alle hoofdstukken dicht bij elkaar zijn gebleven. Dat is voor gezonde financiën onontbeerlijk. Er zijn ook meevallers in de vorm van meer binnengehaalde subsidie-inkomsten dan begroot. We maakten afspraken gemaakt over voorstellen die aan de Algemene Vergadering op 17 april worden voorgelegd.
 
Jaarverslag 2022
Voor het concept jaarverslag 2022 leverde ieder input. We maakten afspraken over de afronding
 
Bestuurssamenstelling
Esther Zijtregtop, Commissaris Strategie en Marketing, maakte bekend dat zij geen verlenging van haar termijn wil aangaan. Zij wil meer tijd overhouden voor verdere ontwikkeling van haar bedrijf. Zij blijft wel beschikbaar om projectmatig klussen voor De Hoop te blijven oppakken. Het bestuur beziet op welke wijze haar portefeuille op een andere manier kan worden ingevuld. Falko Michielse woonde als toehoorder de vergadering bij als beoogd Commissaris Wedstrijd, in opvolging van Christof Coenders. Ook Harald Kruithof gaat het schip verlaten. Naar een Commissaris Roeien wordt nog naarstig gezocht.