Uit de bestuursvergadering en AV 9/5

Geplaatst op 14-05-2023  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Oline van Wijnen, secretaris

Algemene vergadering

We hebben een record gevestigd: kortste AV ooit! We kunnen stellen dat we ook nog nooit zoveel hebben gelachen, dat was vooral te danken aan Loes die, na haar benoeming tot commissaris roeien, een humoristische speech hield die gegenereerd was door chatGPT. We hebben geleerd wat de computer vindt van de roeisport. 

Bestuursvergadering 

Lustrumvoorbereidingen

De lustrumcommissie gaf een update over over de voortgang. Hierbij gaven ze aan dat ondanks dat veel leden voornemens zijn te komen, het aantal aanmeldingen nog achterblijft. Dus hierbij de oproep om je ook aan te melden voor de verschillende activiteiten.

Terugblik en vooruitblik naar de AV

We bespraken de positieve, leer- en actiepunten vanuit afgelopen AV. We hebben gespard over de belegging van de portefeuille van Strategie & Marketing. Daarnaast bespraken we de aanpak naar de AV van november, gezien we voornemens zijn een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten:

  • Contributiestructuur
  • Ledenadministratie opzet
  • Instructie/Examens/coaching opzet
  • Inrichting ACRC
  • Bestuursdoelstellingen 2024
  • Begroting 2024