Uit de Bestuursvergadering van 12/3

Geplaatst op 17-03-2024  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Alex Vermeulen, voorzitter
We zijn nog steeds naarstig op zoek naar kandidaten voor de commissarissen Gebouw en Club. Oproep: meld je om te verkennen of het iets voor je is. Het gaat hier niet om een kopie van de huidige functionarissen. En het is vooral leuk om bij te dragen aan een goed lopende vereniging en dat doe je dan met een stel leuke  mensen!
 
Update Meerjarenplan
We stelden de update vast van het Meerjarenplan 2024-2028. Er volgt nog een kleine redactieslag en daarna wordt het gepresenteerd en besproken in de Jaarvergadering op maandag 22 april a.s.
 
Aanschaf boten
Op voorstel van de commissaris Materieel en de Materiaalcommissie hebben we ingestemd met een bestelling van een Empacher acht voor dames en lichte roeiers (65-80 kg) op budget 2024 en een acht voor gewichtsklasse rond 85 kg op budget 2025. Dit omdat de levertijd van boten bij Empacher inmiddels is opgelopen tot bijna een jaar. Aanschaf leidt vervolgens tot doorschuiven van de andere achten. De commissaris stelde ook voor een Empacher 4x/- voor dames en lichte roeiers aan te schaffen. Het besluit tot bestelling hiervan is afhankelijk van  de uitkomsten van de Vloot-enquête die via de ePunt (3/3) met alle leden is gedeeld. Ook gingen we akkoord met aanschaf van tien sets nieuwe scullriemen.
 
Verbouwing Keuken
De keuken is dringend aan renovatie toe. Na afweging van verschillende offertes voor een nieuwe keuken zijn we akkoord gegaan met levering van apparatuur en installaties door de firma Goos en bouwkundige voorbereiding door Nour’s Service en Onderhoud. De verwachte kosten zullen rond € 150K liggen. Bij deze keuze is uitgegaan van een minimale levensduur van 15 jaar, een niveau van inrichting en apparatuur op een ‘professioneel gemiddeld goed’-niveau en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met huidige duurzaamheidseisen. Waar daar op dit moment niet aan kan worden voldaan (bv ‘van het gas af’), worden zodanige voorbereidende voorzieningen getroffen dat realisering in de toekomst zo eenvoudig mogelijk kan plaatsvinden. Hygiëne staat voorop. Zoals het er nu naar uitziet zal de verbouwing plaatsvinden in de komende zomermaanden met een bouwtijd van 6-8 weken. In die periode zal Lots een beperkte dienstverlening verzorgen. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt in de komende weken uitgezocht. Duidelijk is dat het de nodige flexibiliteit van ons allen zal vergen.
 
Ingekomen post
Van enkele leden kregen wij vragen en suggesties op verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over meedenken met de inrichting van de werkplaats. Na de keuken zal het eerste grote project de renovatie van de werkplaats zijn. Andere vragen gingen o.a. over de vouchers die nieuwe leden ontvangen voor aanschaf clubkleding bij Roeigoed nu Roeigoed verhuisd is naar Weesp en over het beleid tav honden in het verenigingsgebouw. Voor dit laatste is er geen verandering. Regel is dat het meenemen van honden in het clubgebouw in beginsel niet is toegestaan. Voor honden geldt hoe dan ook een verbod in de dames- en herenkleedkamer. Ook als deze in een tas of hondenbench zit. Rondslingerende sporttassen blijken ook voor ergernis te zorgen. Laat ze in de kleedkamer staan of zet ze in de garderobe boven en niet bijvoorbeeld onderaan de trap. Antwoorden zullen ook persoonlijk aan de vragenstellers worden teruggekoppeld.