Lid worden

'De Hoop' verwelkomt graag nieuwe leden. Sinds in 2010 de verbouwing is afgerond, is De Hoop flink gegroeid. Klik hier voor de Informatiebrochure over De Hoop. Hieronder staat praktische info over inschrijving.

Vaste introductiebijeenkomsten

De Nieuwe Ledencommissie organiseert elke eerste zondag van de maand en en 10 dagen later op woensdagavond een introductiebijeenkomst voor roeiers met of zonder ervaring die overwegen lid te worden van De Hoop. De inloop op zondag begint om 12:00 uur en op woensdagavond om 20.00 uur. De ontvangst inclusief een rondleiding op de vereniging gaat precies 15 minuten later van start. Ben je verhinderd op de eerste zondag van de maand en kun je niet aanwezig zijn bij de eerstvolgende vaste introductiebijeenkomst, mail dan naar Nieuweleden.

Voor de aanmelding van jeugdleden organiseert de jeugdcommissie van De Hoop elke eerste zaterdag van de maand om 11:00 een introductiebijeenkomst. Daarbij ontvangen we graag het nieuwe jeugdlid met een of beide ouders/verzorgers. Wél altijd graag even vooraf aanmelden per mail.

Roei-ervaring

De introductiebijeenkomst biedt direct de mogelijkheid om 'voor te roeien'. Daarmee wordt de roei-ervaring nader geschat en wordt meteen toestemming verleend aan nieuwe leden om in boten te roeien.

  • Nieuwe leden met weinig tot geen roei-ervaring kunnen direct worden ingedeeld voor de basiscursus.
  • Nieuwe leden met voldoende ervaring kunnen op een ander moment roei-examens afleggen en zodoende permissies voor het gebruik van bepaalde boten bemachtigen. Vragen hierover kun je stellen aan De Nieuwe Ledencommissie tijdens de introductiebijeenkomst.
  • Nieuwe leden met heel veel wedstrijd-roeiervaring hoeven in beginsel niet voor te roeien.

Inschrijven als ploeg

Roeiploegen kunnen zich als ploeg inschrijven bij De Hoop.

  • Wil je met je ploeg gaan wedstrijdroeien, neem dan vooraf contact op met de Commissaris wedstrijdroeien.
  • Gaat de interesse van je ploeg niet uit naar wedstrijdroeien, neem dan contact op met de Commissaris roeien.

Opvang en indeling ploegen

Nieuwe leden worden direct uitgenodigd voor alle verenigingsactiviteiten, zie ook de 'Verenigingskalender', en krijgen een lid van De Hoop toegewezen als begeleider of wel 'buddy'. De Nieuwe Ledencommissie organiseert instap-roeievenementen (leden kunnen dan komen en instappen in een boot) en helpt nieuwe leden ook op weg om in ploegen te komen of om ploegen te formeren. Ook kun je aansluiting vinden bij een bestaande ploeg zodra je lid bent, hiervoor vind je informatie op de ledenpagina waartoe je toegang krijgt zodra je lid bent. Nieuwe leden worden ook vrijblijvend uitgenodigd voor een kennismakingsetentje met andere nieuwe leden en de introductiecommissie. Daarnaast krijgen nieuwe leden natuurlijk veel praktische informatie om wegwijs te raken.

Regelmatig organiseert De Hoop borrels om roeiers en ploegen aan elkaar te koppelen. Mail voor meer informatie over de eerst volgende ploegenborrel naar Nieuwe Leden.

Zeilers

Voor zeilers die geïnteresseerd zijn in De Hoop geldt een aparte regeling en eigen aanbod van activiteiten. Zeilers worden ook uitgenodigd voor een kennismakingsetentje. Ga hiervoor naar Zeilen.

Contributie

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van lidmaatschap een proportioneel gedeelte van de contributie (afhankelijk van de resterende maanden) en naast contributie ook eenmalig entreegeld. Voor leden onder 14 jaar, onder de 27 jaar en leden die ver weg wonen bestaat een kortingsregeling voor zowel contributie als entreegeld. Dit staat verder omschreven in de nieuwe leden folder Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van lidmaatschap een proportioneel gedeelte van de contributie (afhankelijk van het aantal resterende maanden) en naast contributie ook eenmalig entreegeld. Voor leden onder 14 jaar, onder de 27 jaar en leden die ver weg wonen bestaat een kortingsregeling voor zowel contributie als entreegeld. Dit staat verder omschreven in de nieuwe leden folder. Entreegeld wordt o.m. geheven i.v.m. de prachtige staat waarin het verenigingsgebouw door recente vernieuwbouw is gebracht en de extra financiële bijdragen die bestaande leden daarvoor hebben gedaan.

Meer informatie

Zie de nieuwe leden folder. Een informele kennismaking en vragen stellen is altijd mogelijk bij de Nieuwe Leden Commissie.